Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2014

reebellious
13:21
- Co się stało, że napisałeś?
- Przypomniałem sobie, że Cię kocham.
Reposted fromidealna idealna vianataliana nataliana
reebellious
13:21

To słodkie, kiedy ktoś wie o Tobie nawet najdrobniejsze szczegóły. Nie dlatego, że bezustannie mu przypominasz, ale dlatego, że po prostu zwraca na to uwagę.

Reposted fromteatrlalek teatrlalek vianataliana nataliana
13:20
You❤��������������������������� | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vianataliana nataliana
reebellious
13:20
Kiedy wiem, że słowa które mówię ranią - brakuje mi tchu, tchawica się zamyka jakbym była uczulona na te słowa. Wtedy tylko błagam, że osoba naprzeciwko wie jak zrobić tracheotomię. Zazwyczaj nie mam tyle szczęścia i duszę się do nieprzytomności.
— nieskończonerozmowy
reebellious
13:20
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vialivefree livefree
reebellious
13:18
0005 382b 390
Reposted bybubsonkaniewiastqatulipanowalulka
reebellious
13:18
9987 20c3 390
Reposted bybubsonkaniewychamowaneekiksbezimiennaosobaszarotumi
reebellious
13:18
9972 485d 390
reebellious
13:17
9962 8a88 390
Reposted bystray-catnyuularkinniewychamowaneekiksmadllennnatexcudownezyciexmoshixbezimiennaosobaSeyren
reebellious
13:17
9955 f5e5 390
Reposted bytivvnyuularkincooffeeconstancesgreyheart
reebellious
13:16
9866 5afe 390
Reposted bymysteryblackcatniewychamowaneekiksnotthesameoneisdarkoneislightjeanneeadeee
reebellious
13:14
8519 9394 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vialuluu luluu
reebellious
13:13
4783 1528 390
Reposted fromrisky risky vialuluu luluu
reebellious
13:13
Reposted fromheima heima vialuluu luluu
13:13
4791 d351 390
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze vialuluu luluu
reebellious
13:13
9672 5a69 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialuluu luluu
reebellious
13:13
1677 f955 390
Reposted fromretaliate retaliate vialuluu luluu
reebellious
13:13
7708 0453 390
Reposted fromlittlestories littlestories vialuluu luluu
reebellious
13:13
take me somewhere nice
Reposted fromcube cube vialuluu luluu
13:12
(16) Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl